არც თუ ისე დიდი

EX30

რატომ Volvo?

ამარტივებს თქვენს ცხოვრებას

ჩვენი ახალი ხედვა A წერტილიდან B-მდე მისასვლელად. იქონიეთ წვდომა Volvo-ზე, როცა მოისურვებთ, როგორც მოისურვებთ.

ჩვენი მომავალი ელექტრულია

ჩვენი ყველა მანქანა ხელმისაწვდომია ელექტრიფიცირებული ძალით. ჩვენ გეხმარებით ყოველდღიურ ცხოვრებაში გარემოზე ზემოქმედების შემცირებაში.

დავიცვათ ის, რაც მნიშვნელოვანია

ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი უსაფრთხო მემკვიდრეობით. ჩვენ გავაგრძელებთ სიახლეების შემუშავებას, რომ დაგეხმაროთ იმის დაცვაში, რაც მნიშვნელოვანია.